Sectoren

Onze dienstverlening bestrijkt vrijwel de hele breedte van de arbeidsmarkt. Ons klantennetwerk is breed verspreid over een groot aantal sectoren. Een effectieve klanten- en sectorspreiding is van belang om kandidaten een aantrekkelijk spectrum aan opdrachtgevers te kunnen bieden en om de impact van cyclische bewegingen in bepaalde sectoren te mitigeren. In Nederland en België is het netwerk het meest uitgebreid. In deze landen is ook de publieke sector toegankelijk voor onze dienstverlening. In Frankrijk en Duitsland is de penetratiegraad van flexwerk in de publieke sector nog nagenoeg nihil. Op groepsniveau is de industrie de grootste sector, met 33% van de totale groepsomzet, gevolgd door zakelijke dienstverlening (23%) en de transportsector (11%). In 2015 groeide onze dienstverlening het meest in de sectoren handel, zakelijke dienstverlening en industrie. In de industrie was de groei het sterkst bij klanten in de voedingsmiddelenindustrie.

19 ontwikkeling voor onze klanten 2016 NL web

Privacy Statement
Cookie Statement
© 2018 - Recruit Global Staffing